top of page

Vrienden van de Buurtboerderij

 

 

 

 

Even voorstellen,

Wij zijn Stichting Vrienden Buurtboerderij Het Oosterbroek: Het bestuur bestaat uit Bert Konijnenbelt                          ( Voorzitter ), Antoinette Reimert ( Secretaris), Marja Temmink ( Penningmeester) ,  Johan van Leeuwen ( Lid ) en Marloes Veldkamp ( Lid ).

In 2016 is de stichting opgericht om de activiteiten van Buurtboerderij Het Oosterbroek te ondersteunen.

Door de veranderingen in de zorg is het met de huidige zorgbudgetten mogelijk om de meest basale zorg en ondersteuning te leveren. Daarnaast wordt er van de omgeving van de zorgbehoevende ook inzet verwacht.

Gelukkig kan Buurtboerderij Het Oosterbroek rekenen op een groot aantal vrijwilligers die samen met de professionals een mooi programma kunnen bieden aan mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.

Met onze stichting proberen wij te zorgen voor wat financiële ondersteuning zodat er af en toe iets extra’s mogelijk is. Bijvoorbeeld een uitje waarmee de mantelzorger wordt ontlast. Of het aanschaffen van een duo fiets zodat er vanuit de Buurtboerderij op uit getrokken kan worden.

Onze doelstelling is:

“Het ondersteunen van Buurtboerderij Het Oosterbroek bij het aanbieden van een passend programma aan de gasten en/of diens mantelzorger. De ondersteuning richt zich op die activiteiten of middelen die niet vanuit de reguliere financiering door overheid of zorgverzekeraar kunnen worden vergoed, alsmede al hetgeen met vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin genomen.”

Wilt u contact met ons opnemen?

Dat kan via mail: vrienden.oosterbroek@gmail.com

RSIN: 856701580

Bankrekeningnr: NL56RABO0315736666

Beleidsplan

Jaarverslag 2023

Kasboek 2023

bottom of page