top of page

Missie van Buurtboerderij Het Oosterbroek

Buurtboerderij Het Oosterbroek biedt ondersteuning aan kwetsbare burgers, in het bijzonder mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger.

 

Op de boerderij is er een ruim aanbod aan dagbesteding en is er de mogelijkheid om tot rust te komen, voor beleving, maar vooral voor activering. Er wordt een ‘passend’ programma gezocht, waarbij de burger optimaal tot zijn/haar recht kan komen. Niet de beperking staat centraal, maar de mogelijkheden en participatie van de burger in deze beschermde  omgeving. Zo wordt voorkomen dat de burger in een sociaal isolement raakt.

 

Het Oosterbroek is gespecialiseerd in de doelgroep ‘mensen met beginnende dementie’. Er is veel kennis op het gebied van mantelzorgondersteuning. Mantelzorgers kunnen gesteund worden en ontlast worden, waardoor zij de zorg voor hun partner/familielid langer en beter vol kunnen houden.

Tevens biedt Het Oosterbroek mogelijkheden tot lotgenotencontact.

 

Participatie in de breedste zin van het woord wordt nagestreefd. De term ‘participatie’ kan op een brede manier worden ingevuld.  Er wordt nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders maar ook wordt actief aansluiting gezocht  met andere partijen die onderdeel uitmaken van onze samenleving op het gebied van o.a. natuur, sport en beweging, recreatie, en bedrijven in de omgeving.  Het Oosterbroek staat open voor initiatieven die de participatie binnen de gemeenschap kunnen bevorderen

bottom of page